Co očekávají mladí lidé od alkoholu

Kyasová, M.

Anonymně vyplňovaným dotazníkem byly zjišťovány názory 376 studentek posledních ročníků středních zdravotnických škol na konzumaci alkoholu a také jejich aktivní přístup k této droze. Většina respondentek sice uvedla, že pití alkoholu přináší problémy (95 %) a vzbuzuje špatný dojem (84 %), ale současně spojuje konzumaci alkoholu s příjemným průběhem společenských událostí: s lepší náladou (88 %), zábavou (62 %), projevy přátelství (74 %), snažší konverzací (51 %). Zatímco asociace spojené s pitím piva byly nejčastěji hodnoceny negativně, bylo pití lihovin velmi často spojováno se společenskými událostmi a zábavou a hodnoceno pozitivně. Jen 10 % studentek nekonzumovalo v posledních šesti měsících alkoholické nápoje, naopak 46 % budoucích zdravotních sester konzumovalo větší množství alkoholu, které vedlo k opilosti. Téměř 6 % studentek potvrdilo, že jezdí s řidičem, který je pod vlivem alkoholu nebo jiných drog. Výsledky prokazují, že i speciální medicínská výuka na středních zdravotnických školách podceňuje význam alkoholu, který je závažným společenským , zdravotním, ekonomickým a politickým problémem.

Klíčová slova: konzumace alkoholu – postoje adolescentů – asociace představ – alkohol v dopravě