Závislosti a vraždy – 1. časť

Novotný, V. – Heretik, A. – Fleischer, J. – Ritomský, A. – Vajdičková, K. – Žucha, I.

V práci sa podávajú údaje vo vzťahu k vraždám, prípadne násilnému konaniu, ktoré páchajú závislí od alkoholu. Pozornosť sa venuje výskytu vrážd u alkoholikov, prezentujú sa základné biologické a klinické údaje, ktoré sú relevantné pre danú tému.

Kľúčové slová: alkohol – násilné činy – vraždy – biologické a klinické faktory