Zisťovanie koncentrácií plazmatického metadónu v metadónovej udržiavacej liečbe

Okruhlica, Ľ. – Valentová, J. – Varholáková, L. – Raková, M. – Lietavová, K. – Hozová, A.

Výsledky plazmatických koncentrácií metadónu vo vybranej skupine 13 pacientov (z toho 1 žena, s priemerným vekom 25,7; SD ± 5,0 rokov; od 19 do 42) z metadónovej udržiavacej liečby boli základom pre ďalšiu diskusiu. Priemerná dávka metadónu bola 104 mg (SD ± 53; 40 – 170) a priemerná koncentrácia metadónu v plazme pred nasledujúcou dávkou bola v skupine pacientov 300,6 ng/ml (SD ± 167; 85 – 616). Klinický význam týchto zisteni bol diskutovaný vo vzťahu k odkazom z literatúry. Bolo konštatované, že dodnes nebol zistený žiadny pevný vzorec, ktorý by bolo možné použiť na výpočet optimálnej dávky metadónu na základe jeho koncentrácie v plazme.

Kľúčové slová: koncentrácia metadónu v plazme – metadónová udržiavacia liečba – metadónové plazmatické hladiny