Správa z 10. celoštátnej konferencie biologickej psychiatrie (Luhačovice, 6. – 9. 6. 2001)

Turček, K.