Ozdravenie rodiny a jednotlivcov pri drogových závislostiach

Podmajerský, P. – Prillinger, J.