Splaškové vody – nové zrkladlo užívania drog v spoločnosti

Bodík, I. – Mackuľak, T. – Fáberová, M. – Ivanová, L. – Grabic, R.

Cieľom predloženého príspevku je prezentácia možnosti využitia analýz drog a ich metabolitov v odpadových vodách na definovanie spotreby drog v jednotlivých mestách. Biomarkery kanabisu, metamfetamínu, extázy, kokaínu, nikotínu a tramadolu boli analyzované v systéme SPE HPLC v tandeme s hybridným quadrupolovaným (Orbitrap) vysoko citlivým hmotnostným spektrometrom (LC-MS/MS). Získané údaje boli porovnávané v rámci slovenských miest aj v rámci miest v Európe. Najvyššie špecifické hodnoty THC-COOH boli v Bratislave (40 mg/deň/1000obyvateľov; Petržalka – 47 mg/deň/1000ob.). Namerané výsledky poukazujú na vysokú spotrebu metamfetamínu hlavne v mestách Dunajská Streda (860 mg/deň/1000ob.), Trnava (680 mg/deň/1000ob.), Sereď (409 mg/deň/1000ob.) a Bratislava (188 mg/deň/1000ob.), čím tieto mestá vykazujú jednu z najvyšších spotrieb v Európe. V príspevku sú uvádzané aj špecifické hodnoty pre extázu, kokaín, tramadol a počet vyfajčených cigariet na jedného obyvateľa a deň pre vybrané mestá na Slovensku.

Kľúčové slová: splaškové vody – analýza drog