Patologické hráčstvo

Patarák, M.

Patologické hráčstvo je poruchou, charakteristickou zvýšeným záujmom o hazardné hry a vzrušením, ktoré hazardné hry so stúpajúcim rizikom poskytujú. Pozostáva z častých opakovaných epizód hazardného hrania, ktoré ovláda život postihnutého na škodu jeho sociálnych, profesionálnych, materiálnych a rodinných hodnôt a záväzkov. Patologickí hráči nie sú schopní obmedziť svoje hazardné hranie, a to napriek tomu, že ich môže viesť ku klamaniu, kradnutiu alebo k strate významného vzťahu, práce či vzdelávacej príležitosti. Hoci je patologické hráčstvo klasifikované medzi návykovými a impulzívnymi poruchami, čoraz viac sa považuje za behaviorálnu, nechemickú alebo nelátkovú závislosť.

Kľúčové slová: behaviorálne závislosti – nelátkové závislosti – patologické hráčstvo