Prvé skúsenosti s krátkodobým podávaním naltrexónu v ambulantnej liečbe alkoholovej závislosti

Lúčna, S.

V príspevku prezentujeme prvé skúsenosti s použitím naltrexónu v liečbe alkoholovej závislosti u ambulantných pacientov. Naltrexón je kompetitívny antagonista opioidných receptorov. Pomáha znižovať konzumáciu alkoholu, intenzitu cravingu (predovšetkým jeho „liking“ zložku) a odmeny u pacientov závislých od alkoholu. Náš súbor pozostáva z 12 pacientov. Naltrexón bol podávaný 1 až 9 mesiacov. Účinnosť naltrexónu je ilustrovaná dvomi minikazuistikami. Výsledky dokumentujú, že naltrexón je dôležitou súčasťou v komplexnom manažmente alkoholizmu.

Kľúčové slová: závislosť od alkoholu – ambulantná liečba – craving – naltrexón