Slovník vybraných populárnych anglických výrazov používaných v súvislosti s elektronickými cigaretami

Grohol, M.

Príspevok dopĺňa prehľadový článok autora venovaný elektronickým cigaretám, ktorý bol publikovaný v predchádzajúcom čísle tohto časopisu (2016, 3, s. 113 – 145). Obsahuje 48 anglických hesiel používaných na internetových stránkach určených pre užívateľov elektronických cigariet („vaperov“), z ktorých každé je opatrené slovenským prekladom a definíciou alebo popisom.

Kľúčové slová: elektronické cigarety – vaping – teminológia – slovník