Kofeín – nový samovražedný prostriedok

Šidlo, J. – Očko, P. – Kovács, A. – Nižnanský, Ľ. – Šikuta, J.

Kofeín je prírodný xantínový alkaloid, ktorý pôsobí ako stimulant centrálneho nervového systému. Úmyselný alebo náhodný abúzus kofeínu spôsobený nadmerným požívaním energetických nápojov a nápojov obsahujúcich kofeín je relatívne častý. Smrteľné prípady v dôsledku intoxikácie kofeínom sa naproti tomu v literatúre opisujú relatívne zriedkavo. V posledných rokoch sa stále častejšie stretávame s prípadmi, kedy je kofeín požitý v samovražednom úmysle. Cieľom práce je demonštrácia smrteľného prípadu 26-ročného muža, ktorý úmyselne požil čistý práškový kofeín. Toxikologickým vyšetrením po pitve bola v krvi zistená prítomnosť kofeínu v koncentrácii trikrát vyššej ako je v odbornej literatúre uvádzaná smrteľná koncentrácia.

Kľúčové slová: kofeín – smrteľná intoxikácia – pitva – toxikologická analýza – samovražda