Alkohol Drog Záv (Protialkohol Obz)  Ročník 35, Rok 2000, Číslo 1

Úvodník    Úvodník
Kolibáš, E.
s. 1
Martinove, M. – Benkovič, J. – Koprdová, E. – Stebilová, Š. – Dusková, S. – Ištvánová, E.
s. 13 – 18
Žigová, E. – Hrdličková, B.
s. 19 – 26
Nábělek, L. – Vongrej, J.
s. 27 – 32
Hampl, K.
s. 33 – 40
Orosová, O. – Tholt, P. – Gábriš, Ľ.
s. 53 – 59
Hejda, J.
s. 61 – 62