Alkohol Drog Záv (Protialkohol Obz)  Ročník 35, Rok 2000, Číslo 3

Kolibáš, E.
s. 129 – 130
Drobná, H. – Huttová, M. – Neščáková, E.
s. 147 – 160
Alkoholizmus u žien    Pôvodné práce
Mariani, J. – Martinove, M.
s. 161 – 167
Združenie abstinentov Slovenska    Na pomoc praxi
Podmajerský, P.
s. 185 – 188