Alkohol Drog Záv (Protialkohol Obz)  Ročník 52, Rok 2017, Číslo 2

Úvodník    Úvodník
Turček, K.
s. 51 – 52
Ochaba, R. – Kadličeková, P. – Rešovský, J. – Demešová, L. – Šimorová, A – Klocháňová, Z.
s. 53 – 72
Višňovský, E. – Turček, M.
s. 73 – 95
Patarák, M.
s. 97 – 105