Substituční léčba závislých na psychotropních látkách

Hampl, K.