Matka závislá od drog – kokaín a jeho vplyv na novorodenca

Drobná, H. – Huttová, M.