Sezonita distribúcie narodení alkoholikov

Bíro, V. – Štukovský, R.