Alkohol Drog Záv (Protialkohol Obz)  Ročník 34, Rok 1999, Číslo 3

Nerad, J. M. – Neradová, L.
s. 129 – 137
Hrubá, D. – Kachlík, P.
s. 139 – 145
Kondáš, O.
s. 155 – 160
Machů, V. – Dokoupilová, H. – Zbořilová, L.
s. 161 – 170
Kevická, A.
s. 171 – 177
Maxianová, D.
s. 179 – 188
Pokora, J. – Novotná, J.
s. 189 – 192