Matka závislá od psychoaktívnych látok a jej novorodenec. I. časť. Situácia na Slovensku. Analýza epidemiologických údajov

Drobná, H. – Huttová, M. – Neščáková, E.