Aktuálna drogová scéna u študentov stredných škôl v Košiciach. II. časť. Dotazníková akcia u študentov stredných odborných učilíšť

Adamová, M. – Longauer, F. – Fotul, A.