Neoprávnené prechovávanie omamnej látky, psychotropnej látky, jedu alebo prekuzrozov v zmysle novely Trestného zákona

Šamko, P.