Alkohol Drog Záv (Protialkohol Obz)  Ročník 33, Rok 1998, Číslo 1

K meta-psychopatológii závislostí    Pôvodné práce
Žucha, I. – Čaplová, T.
s. 1 – 5
Nešpor, K. – Mráčková, E. – Prokeš, B. – Dvořák, V. – Pekárková, M.
s. 7 – 14
Šamko, P.
s. 21 – 25
Turček, K.
s. 27 – 29
Kunda, S. – Somora, M. – Ďaďan, D.
s. 39 – 43