Metadón a jeho využívanie v oblasti strednej a východnej Európy

Novotný, V. – Somošová, J.