Správa z 150. výročnej konferencie APA (San Diego, 17. – 22. 5. 1997)

Novotný, V.