Alkohol Drog Záv (Protialkohol Obz)  Ročník 33, Rok 1998, Číslo 3

Žucha, I. – Čaplová, T. – André, I. – Somošová, J.
s. 129 – 133
Kolibáš, E. – Novotný, V. – Somošová, J.
s. 135 – 142
Nerad, J. M. – Neradová, L.
s. 143 – 162
Kachlík, P. – Šimůnek, J.
s. 163 – 180