Skúsenosti poslucháčov LFUK v Bratislave so psychoaktívnymi látkami. II. časť. Výsledky prieskumu pomocou dotazníka RCSAST

Kolibáš, E. – Novotný, V.