Naše skúsenosti s podávaním melperónu pri abstinenčných príznakoch u liečených závislých

Králiková, J. – Martinove, M. – Koprdová, E. – Martinove, O. – Fábryová, V. – Hanzlíková, A.