Niektoré skúsenosti s motiváciou a doliečovaním pacientov so závislosťou od psychoaktívnych látok

Garaj, V. – Frankovič, L. – Borzovič, T.