Alkohol Drog Záv (Protialkohol Obz)  Ročník 33, Rok 1998, Číslo 5

Hampl, K.
s. 257 – 262
Craving (bažení) a psychoterapie    Pôvodné práce
Nešpor, K. – Csémy, L.
s. 263 – 272
Adamová, M. – Bobrov, N. – Longauer, F. – Fotul, A.
s. 273 – 280
Neradová, A.
s. 281 – 287
Validita české verze EuropASI    Pôvodné práce
Kubička, L. – Csémy, L.
s. 307 – 315