Alkohol Drog Záv (Protialkohol Obz)  Ročník 32, Rok 1997, Číslo 5

Kolibáš, E. – Kořínková, V. – Novotný, V. – Králová, M. – Somošová, J.
s. 265 – 280
Čaplová, T. – André, I. – Somošová, J.
s. 281 – 286
Vavrušová, L. – Alakša, D.
s. 287 – 292
André, I. – Somošová, J.
s. 293 – 297
Drtil, J.
s. 313 – 321
Šamko, P.
s. 323 – 326