Alkohol Drog Záv (Protialkohol Obz)  Ročník 32, Rok 1997, Číslo 3

Podhorná, J. – Kršiak, M.
s. 141 – 146
Koupilová, M. – Patočka, J. – Fusek, J.
s. 147 – 154
Fialová, L. – Zima, T. – Mikulíková, L. – Malbohan, I. – Nešpor, K.
s. 155 – 162
Mráz, J. – Zelený, M.
s. 163 – 166
Králová, M. – Vaváková, I.
s. 167 – 174
Janatka, J. – Morávek, S.
s. 175 – 177
Man, F. – Stuchlíková, I. – Popov, P.
s. 179 – 186
Martinove, M. – Martinove, O. – Králiková, J. – Koprdová, E.
s. 187 – 190
Šťastný, V. – Kostroňová, T.
s. 191 – 194