Alkohol Drog Záv (Protialkohol Obz)  Ročník 32, Rok 1997, Číslo 2

Huttová, M. – Glós, J. – Rapošová, E. – Chovancová, D. – Ščibrányová, H. – Drobná, H.
s. 65 – 74
Chovancová, D. – Hartmanová, I. – Predná, E.
s. 75 – 80
Kresánek, J. – Plačková, S.
s. 81 – 82
Nábělek, L. – Vongrej, J. – Krajčírová, D.
s. 83 – 88
Somošová, J. – Kolibáš, E. – Novotný, V.
s. 89 – 97
Záhorcová, V.
s. 103 – 106
Schmidtová, K.
s. 107 – 110
Šulcová, A.
s. 133 – 139