Alkohol Drog Záv (Protialkohol Obz)  Ročník 32, Rok 1997, Číslo 1

Turček, K.
s. 2 – 4
Černák, P. – Hrková, G. – Tomašových, S.
s. 5 – 8
Šagát, T. – Tuhársky, J.
s. 11 – 12
Účinky alkoholu na plod    Pôvodné práce
Huttová, M. – Drobná, H.
s. 13 – 21
Šagát, T. – Tuhársky, J. – Trnka, P. – Novák, I. – Topoľský, I. – Schmidtová, K. et al.
s. 23 – 25
Mračnová, D. – Jandová, K. – Gardiánová, L.
s. 27 – 30
Trnka, P. – Šagát, T. – Tuhársky, J. – Novák, I. – Topoľský, I.
s. 31 – 34
Turček, K.
s. 53 – 56
Dimová, N. – Kolibáš, E. – Novotný, V. – Havlíčková, E.
s. 57 – 63