Alkohol Drog Záv (Protialkohol Obz)  Ročník 31, Rok 1996, Číslo 5

Sidorov, P. I. – Lukmanov, M. F.
s. 257 – 262
Kodešová, V.
s. 263 – 268
Ženy a drogy    Prehľadové práce
Frouzová, M.
s. 269 – 275
Pokora, J. – Šťastný, V.
s. 281 – 284
Drogová scéna a její vývoj    Príspevky z praxe
Drtil, J.
s. 285 – 287
Scholz, W.
s. 289 – 291
Janáková, D.
s. 293 – 296
Nešpor, K.
s. 309 – 313
André, I.
s. 314 – 315