Diagnostika, klasifikácia a posudzovanie patologického hráčstva

Nábělek, L. – Vongrej, J. – Lóšková, R.