Niekoľko poznatkov o výskyte a priebehu halucinácií u pacientov s alkoholickými psychózami

Turček, K.