Fenomén "pravidelné pitie" v diagnostickom kontexte

Kunda, S.