Matka závislá od drog a jej novorodenec. Neonatálny abstinenčný syndróm

Drobná, H. – Huttová, M.