Podíl (nad-)užívání psychoaktivních látek na objemu prostonaných pracovných dní v České republice do roku 1995

Škoda, C.