Jaroslav Skála a jeho protialkoholní léčba očima výzkumníka

Kubička, L.