Akútne hospitalizácie pre intoxikáciu alkoholom

Janík, P. – Vašečková, B.

Riešenie akútnych prípadov intoxikácie alkoholom patrí ku každodennej psychiatrickej praxi. Od zrušenia záchytných staníc sú intoxikovaní pacienti observovaní alebo hospitalizovaní v psychiatrických zariadeniach (oddelenia, kliniky, nemocnice) a tvoria špecifickú skupinu pacientov. Cieľom práce bolo zistiť počet pacientov vyšetrených pre problematiku intoxikácie alkoholom na ambulancii Psychiatrickej kliniky Univerzitnej nemocnice a Lekárskej fakulty Bratislava (ďalej UNB a LF) a okolnosti, ktoré k vyšetreniu viedli. Súbor tvorili všetci pacienti vyšetrení pre psychické poruchy súvisiace s intoxikáciou alkoholom na psychiatrickej ambulancii počas bežnej pracovnej doby a v pohotovostných službách počas 3 mesiacov (február až apríl 2012). Údaje sme zhromažďovali zo všetkých vyšetrení, ktoré boli zrealizované ambulantne. Sledovali sme nutnosť asistencie záchranných zložiek a policajného zboru pri ich transporte, vyšetrenia, ktoré boli zrealizované, podávanú medikáciu a ďalšie vyústenie. Z celkového počtu 2381 ambulantne vyšetrených pacientov bolo do analýzy zahrnutých 114 pacientov, čo tvorilo celkovo takmer 5 % podiel všetkých ambulantných vyšetrení a 30 % podiel vyšetrení v pohotovostných službách. Najčastejšími príčinami psychiatrického vyšetrenia boli poruchy správania pri intoxikácii alkoholom s agresivitou a suicidálne vyhrážky. Väčšina prípadov si vyžadovala asistenciu zdravotných záchranných zložiek alebo policajného zboru. Viac ako štvrtina pacientov (27 %) bola observovaná na oddelení do vytriezvenia a tretina (34 %) bola hospitalizovaná na krátku dobu. Výsledky poukazujú na vysoký podiel pacientov, ktorí boli vyšetrení pre intoxikáciu alkoholom a to hlavne v pohotovostných službách. Riešenie týchto stavov si vyžaduje nemalé finančné, ktoré boli na nich vynaložené. Rovnako netreba zabúdať na vysoký podiel agresivity bez adekvátnej technickej a personálnej vybavenosti, ale aj na nedostatočnú právnu ochranu lekárov a zdravotníckeho personálu, čo znovu otvára otázku zriadenia záchytných staníc v spolupráci so zložkami ministerstva vnútra.

Kľúčové slová: intoxikácia – alkohol – vyšetrenie – záchytná stanica