Fajčenie od A po Z

Martinove, M. – Koprdová, E.

Referát podáva komplexný pohľad na závislosť od nikotínu v kontexte ďalších závislostí. Problematika fajčenia je spracovaná formou referátu, v ktorom sú z viacerých zdrojov zhrnuté a definované: samotná závislosť, návykoválátka (droga), príčiny vzniku závislosti, bio-psycho-sociálny model závislosti a bludný kruh závislosti, craving a recidíva, dôsledky tabakovej závislosti, liečba fajčenia s dôrazom na KBT model v OLÚP, n. o. na Prednej Hore, 10 hlavných dôvodov, prečo nefajčiť. Prínosom autorov do tejto problematiky je psychoterapeutická skúsenosť a osvedčenie sa štruktúrovaného KBT modelu liečby nikotinizmu v každodennej praxi v OLÚP, n. o. Liečba nikotinizmu v psychiatrii je akosi odsunutá na okraj a zdá sa, že dokonca aj liečbe fajčenia psychoterapiou sa viac venujú lekári z iných odborov (pneumoftizeológovia), než psychiatri a psychológovia. Referát má poukázať na možnosť uplatnenia špecifickej formy psychoterapie u tejto formy závislosti, ako aj upozorňuje na riziká neriešenia fajčenia v kontexte aj iných závislostí od psychoaktívnych látok.

Kľúčové slová: nikotinizmus – KBT model liečby – craving – recidíva