Správa z 52. česko-slovenskej a 10. slovenskej AT konferencie

Višňovský, E.