Alkoholová demencia

Režnáková, V.

Alkohol je jedným z najrizikovejších faktorov poškodenia zdravia a predčasnej smrti. Nadmerné a dlhodobé užívanie alkoholu môže viesť k poškodeniu funkcie a štruktúry mozgu. Uvádza sa, že až u 75 % jedincov so závislosťou od alkoholu je prítomný nejaký stupeň mozgovej patológie. Spôsobov, akým alkohol postihuje kognitívne funkcie, existuje mnoho a môžu sa vzájomne rôzne kombinovať. Alkoholová demencia je často nedostatočne identifikovaná a preto je považovaná za tichú epidémiu 21. storočia. Patrí jednoznačne medzi najčastejšie sekundárne demencie, tvorí až 10 % všetkých demencií a pri včasnej a správnej liečbe je potenciálne reverzibilná. Predkladaná práca sa zameriava predovšetkým na „primárnu“ alkoholovú demenciu, t.j. demenciu podmienenú (výlučne) priamym neurotoxickým účinkom alkoholu.

Kľúčové slová: alkohol – alkoholová demencia – poškodenie mozgu – reverzibilita