Alkohol Drog Záv (Protialkohol Obz)  Ročník 53, Rok 2018, Číslo 3

Úvodník    Úvodník
Turček, K.
s. 99 – 100
Kurilla, A. – Kamendy, Z. – Okruhlica, Ľ.
s. 101 – 118
Nešpor, K.
s. 119 – 125
Patarák, M. – Nábělek, L.
s. 135