Bažení (craving): kombinovaná obrana je nejefektivnější

Nešpor, K.

Způsoby, jak zvládnout bažení, jsme rozdělili do následujících skupin: 1. Oslabit vliv zevních spouštěčů bažení. 2. Oslabit vliv vnitřních spouštěčů bažení. 3. Oslabení motivačního vlivu bažení (sem patří také léky mírnící bažení). 4. Mírnění stresu. 5. Kognitivní postupy. 6. Nezařazené a individuálně účinné postupy. Většinu zmíněných postupů lze navzájem kombinovat, a tak zvyšovat jejich účinnost. To ilustrujeme na četných příkladech.

Klíčová slova: bažení – craving – závislost – psychoterapie – sebeovládání