Podávání heroinu na lékařský předpis v Nizozemsku – začátky

Nerad, J. M. – Ouštěcká-Nerad, L. A. B.

Po politickém souhlasu začalo Nizozemsko – inspirováno pozitivními výsledky podávání heroinu na lékařský předpis švýcarským závislým – s obdobným experimentem v roce 1998. Autoři referují na základě údajů z nizozemské literatury o výsledcích tohoto experimentu. Skupina heroinistů, která dostávala metadon v kombinaci s heroinem skórovala signifikantně lépe než-li skupina na metadonu, měřeno v oblasti psychické, somatické a sociální.  

Klíčová slova: heroin – lékařský předpis – Nizozemsko