SSRI: citalopram-Seropram, fluoxetín-Prozac v dlouhodobé léčbě alkoholových závislostí

Novotná, J.