Androgénne a anabolické hormóny ako doping

Súkeník, L.