Možnosti detekcie alkoholizmu. VIII. časť. Skúsenosti s použitím SIMA u pacientov somatických oddelení

Novotný, V. – Kolibáš, E. – Bírová, M. – Heretik, A.