Alkohol Drog Záv (Protialkohol Obz)  Ročník 30, Rok 1995, Číslo 2

André, I. – Čaplová, T. – Kotuliaková, D.
s. 49 – 56
Beniaková, J. – Fleischer, J.
s. 57 – 61
Provazník, V.
s. 63 – 67
Novotný, V. – André, I.
s. 68 – 74
Nešpor, K. – Csémy, L.
s. 75 – 77
Kolibáš, E. – Beniaková, J.
s. 78 – 86
Nešpor, K. – Csémy, L.
s. 87 – 88